Vi har arbetat med arbete i mark och skog sedan 1983, vi är idag 7 stycken duktiga och driftiga markarbetare. Alla har vi olika kvalitéter och kompetenser, detta gör oss till ett mycket komplett företag med ett starkt tjänsteutbud. Ett litet företag med stor erfarenhet och flexibilitet.

Vi arbetar med högkvalitativa verktyg och maskiner för att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt.
Några av de tjänster som vi tillhandahåller.

  • Nyanläggning av reningsverk i Kungälv och södra Bohuslän.
    Nyanläggning av minireningsverk. Den typen som vi valt att arbeta med är KLARO. Att vi valde just KLARO beror på att de i våra ögon väldigt driftsäker samt enkel att anlägga och underhålla. Anläggning av reningsverk i Kungälv, Ytterby samt hela södra Bohuslän.
  • Förläggning av kabel i Kungälv och södra Bohuslän.
    Kabel för såväl el, fiber samt jordvärme. Arbetet utförs inom gällande branschnormer av behörig personal.
  • Väg och fastighet
    Helhetsskötsel av vägsamfälligheter samt fastighetsskötsel och vård av grönområden. Nyanläggning av vägar i Kungälv och södra Bohuslän, skötsel innefattande dikning, kantskärning samt grusning.För fastighetsägare i Kungälv, Ytterby samt södra Bohuslän kan vi erbjuda dränering, nyanläggning av husgrund samt förläggning av reningsverk.  Vi eftersträvar alltid att använda rätt maskinstorlek för att minimera markskador vi är också noggranna med att återställa när arbetet är utfört.

Vi har följande intyg:
•    EBR – Intyg. (arbete inom eldist.branschen samt ESA grund).
•    BB3 – Bevis för kabelförläggning.
•    Utmärkningsansvarig för att kunna utföra entreprenadarbete på vägar.

Manuellt skogsarbete i Kungälv och södra Bohuslän.
Vi har arbetat med skogsarbete sedan år 1983, vi utför manuellt skogsarbete i Kungälv samt södra Bohuslän.
Röjning av eldistributionsnät i område Göteborg – Uddevalla – Trollhättan arbetet utförs manuellt med motorsåg, röjsåg samt stångsågar.

Vi har en komplett försäkring för alla de arbeten som vi utför.
Vi har ett brett tjänsteutbud som gör det tryggt att anlita oss.

Vi kan ta ett helhetsansvar i de fall kunden önskar detta.

Kontakta oss

Ditt namn*

Telefon

E-post

Meddelande/fråga