Arbete med väg och fastighet i Kungälv och södra Bohuslän.

Vi arbetar med helhetsskötsel av vägsamfälligheter samt fastighetsskötsel och vård av grönområden.
Nyanläggning av vägar i Kungälv och södra Bohuslän, skötsel innefattande dikning, kantskärning samt grusning.

För fastighetsägare kan vi erbjuda dränering, nyanläggning av husgrund samt förläggning av reningsverk.  Vi eftersträvar alltid att använda rätt maskinstorlek för att minimera markskador vi är också noggranna med att återställa när arbetet är utfört.
Grönområdesskötsel i Kungälv och södra Bohuslän.

Vi utför slagklipping med en traktordriven slaghack av typen Landmaster. Bland våra tjänster finner ni även trädvård samt trädfällning även svåra träd. Bortforsling av träd samt beskärning.
ROT- avdrag enligt gällande lagstiftning.

Utnyttja ROT-avdraget. Du har möjlighet att få en skattereduktion på en stor del av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor per år. Förutsättningen är att du anlitar en entreprenadfirma med F-skattsedel för jobbet.
När du nu bara betalar en viss del av arbetskostnaden så unna dig att få markarbetet hemma utfört av någon som har rätt kompetens.

Vi har en komplett försäkring för alla de arbeten som vi utför.

Kontakta oss

Ditt namn*

Telefon

E-post

Meddelande/fråga