Arbete med förläggning av kabel och slang i Kungälv och södra Bohuslän.

Vi arbetar bland annat med förläggning av kablar och slang.

Vi innehar BB3 – bevis för kabelförläggning.

Vi har stor erfarenhet av förläggning av såväl el, fiber samt jordvärme. Arbetet utförs inom gällande branschnormer av behörig personal.

Vi innehar också kompetens och utbildning för upprättande och utförande av TA-planer för arbete intill eller på allmän väg. Kabel och slangarbete i Kungälv, Ytterby men vi arbetar över hela södra Bohuslän.
Vi har en komplett försäkring för alla de arbeten som vi utför.

Kontakta oss

Ditt namn*

Telefon

E-post

Meddelande/fråga