Nyläggning av reningsverk

Nyanläggning av minireningsverk. Den typen som vi valt att arbeta med är KLARO. Att vi valde just KLARO beror på att de i våra ögon väldigt driftsäker samt enkel att anlägga och underhålla. Anläggning av reningsverk i Kungälv, Ytterby samt hela södra Bohuslän.

Förläggning av kabel

Förläggning av kabel: såväl el, fiber samt jordvärme. Arbetet utförs inom gällande branschnormer av behörig personal. Kabel och slangarbete i Kungälv, Ytterby men vi arbetar över hela södra Bohuslän.

Väg och fastighet

Helhetsskötsel av vägsamfälligheter samt fastighetsskötsel och vård av grönområden. Nyanläggning av vägar i Kungälv och södra Bohuslän, skötsel innefattande dikning, kantskärning samt grusning. För fastighetsägare i Kungälv, Ytterby samt södra Bohuslän kan vi erbjuda dränering, nyanläggning av husgrund samt förläggning av reningsverk. Vi eftersträvar alltid att använda rätt maskinstorlek för att minimera markskador vi är också noggranna med att återställa när arbetet är utfört.

Manuellt skogsarbete

Vi har arbetat med skogsarbete sedan år 1983, vi utför manuellt skogsarbete i Kungälv samt södra Bohuslän. Röjning av eldistributionsnät i område Göteborg – Uddevalla – Trollhättan arbetet utförs manuellt med motorsåg, röjsåg samt stångsågar.

Mur och stensättningar

Mur och stensättningar. Vi hjälper er med snygga och hållbara mur och stensättningar. Sedan 1983 har vi hjälpt kunder med både stensättningar och murar. Vi har kunskapen och verktygen för att just er tomt skall bli vacker.

Vi har följande intyg:
•    EBR – Intyg. (arbete inom eldist.branschen samt ESA grund).
•    BB3 – Bevis för kabelförläggning.
•    Utmärkningsansvarig för att kunna utföra entreprenadarbete på vägar.

Vi har en komplett försäkring för alla de arbeten som vi utför.
Vi har ett brett tjänsteutbud som gör det tryggt att anlita oss.

Vi kan ta ett helhetsansvar i de fall ni önskar detta.

Kontakta oss

Ditt namn*

Telefon

E-post

Meddelande/fråga