Mur och Stensättning

Vi hjälper er med snygga mur och stensättningar

Arbete med väg och fastighet

Allt inom väg och fastighet i Kungälv och södra Bohuslän.

Förläggning av kabel

Förläggning av el-, fiber- samt jordvärmekabel i Kungälv och södra Bohuslän

Nyanläggning av minireningsverk

Vi arbetar med driftsäkra KLARO reningsverk.

1
1

VÄLKOMMEN TILL O.JACOBSSON SKOG & GRÄVTJÄNST

Kvalitet och noggrannhet sedan 1983. Vi har arbetat med skog och markarbete i över 20 år. Vi sätter högsta värde i kvalitet och noggrannhet.

Vi arbetar med högkvalitativa verktyg och maskiner för att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt.
Några av de tjänster som vi tillhandahåller:

Nyanläggning av reningsverk i Kungälv och södra Bohuslän.

Nyanläggning av minireningsverk. Den typen som vi valt att arbeta med är KLARO. Att vi valde just KLARO beror på att de i våra ögon väldigt driftsäker samt enkel att anlägga och underhålla. Anläggning av reningsverk i Kungälv, Ytterby samt hela södra Bohuslän.

Förläggning av kabel i Kungälv och södra Bohuslän

Förläggning av kabel: såväl el, fiber samt jordvärme. Arbetet utförs inom gällande branschnormer av behörig personal. Kabel och slangarbete i Kungälv, Ytterby men vi arbetar över hela södra Bohuslän.

Arbete med väg och fastighet i Kungälv och södra Bohuslän.

Helhetsskötsel av vägsamfälligheter samt fastighetsskötsel och vård av grönområden. Nyanläggning av vägar i Kungälv och södra Bohuslän, skötsel innefattande dikning, kantskärning samt grusning.
För fastighetsägare i Kungälv, Ytterby samt södra Bohuslän kan vi erbjuda dränering, nyanläggning av husgrund samt förläggning av reningsverk.  Vi eftersträvar alltid att använda rätt maskinstorlek för att minimera markskador vi är också noggranna med att återställa när arbetet är utfört.

Mur och stensättningar

Vi hjälper er med snygga och hållbara mur och stensättningar.
Sedan 1983 har vi hjälpt kunder med både stensättningar och murar. Vi har kunskapen och verktygen för att just er tomt skall bli vacker.

Manuellt skogsarbete i Kungälv och södra Bohuslän.

Vi har arbetat med skogsarbete sedan år 1983, vi utför manuellt skogsarbete i Kungälv samt södra Bohuslän.
Röjning av eldistributionsnät i område Göteborg – Uddevalla – Trollhättan arbetet utförs manuellt med motorsåg, röjsåg samt stångsågar.
Vi har följande intyg:
•    EBR – Intyg. (arbete inom eldist.branschen samt ESA grund).
•    BB3 – Bevis för kabelförläggning.
•    Utmärkningsansvarig för att kunna utföra entreprenadarbete på vägar.

Vi har en komplett försäkring för alla de arbeten som vi utför.
Vi har ett brett tjänsteutbud som gör det tryggt att anlita oss.

Vi kan ta ett helhetsansvar i de fall ni önskar detta.